What's New on Hoagies' Gifted?

23 Nisan 2010 Cuma

Eğitim Programlarımız

Çocuklara Yönelik Eğitim Programlarımız

          Programımız üstün zekalı,dahi çocukların zeka,ilgi,yetenek alanlarının belirlenerek gruplama ve zenginleştirme modelleri ile geliştirilmesini ve desteklenmesini amaçlamaktadır.

          Tanımlama aşamasında öğrencilerin ön kaydı yapılarak bir aylık oryantasyon programına alınır.Çocukların gelişim,zeka ilgi,yetenek alanları,öğrenme,anlama stilleri,yaratıcılık ve akademik başarı düzeyleri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan testler ve ölçeklerle belirlenir.Çocukların ayrıntılı bir profili çıkartılır.İlk 1 ay sonunda Enstitünün kabul şartlarına uyan öğrenciler cumartesi günleri Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde pazar gunleride enstitu merkezinde gerçekleşecek eğitim programına kabul edilir.Eğitim 9 ay boyunca haftada 1 gün 3 saat 4 ders olarak işlenir.Ayrıca eğitim dönemi sonunda 1 aylık üstün zekalılar yaz okulu eğitim programı düzenlenir Eğitim programımızın hedef kitlesi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için 4-11 yaş grubu çocukları  kapsamaktadır.Eğitim programı içerisinde aşağıdaki dersler verilir.Enstitüde değerlendirilmesi yapılan öğrenciler her ay başında programa kabul edilmektedir

                                                    Enstitüye Kabul Şartları
         Ülkemizde standardizasyonu yapılmış olan zeka testlerine ve enstitümüzün yapacağı değerlendirmelere göre üstün zeka grubuna giren öğrenciler programa alınmaktadır.

                                                          Eğitimciler
Şükrü Murat Cebeci

25 nisan 1974 yılında Dünya'ya gelen Şükrü Murat Cebeci Lisans Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji mühendisliğinde tamamladı. Master eğitimini Fatih üniversitesi Fizik bölümünde tamamlayan Cebeci, doktora eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünde devam etmektedir. Boğaziçi üniversitesindeki asistanlık görevini bırakarak üstün zekalılar eğitimine yönelen Şükrü Bey Dünya'da yüz binden fazla üyesi olan Dünya Üstün Zekalılar Kulübü Mensa'nın Türkiye'deki bir kaç üyesinden biridir. Dünya'da üstün zekalılar eğitiminde teorikte ve pratikte en çok çalışma yapılan Connecticut Üniversitesinde üstün zekalılar eğitmeni sertifikasını almaya hak kazandı. Patent başvuruları da bulunan Cebeci, geliştirdiği zeka oyunu ile Uluslar arası tasarım yarışmasında 1.oldu. Dünya Üstün Zekalılar birliğinin vermiş olduğu sertifika eğitim programlarına katıldı. İlgi alanları arasında Fizik, Kozmoloji, yapay zeka, bulanık mantık, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları, nümerik simülasyonlar, kaos teorisi ve fraktal geometri yer almaktadır. Dünya'da Üstün zekalılar eğitimini en iyi veren ülke olan İsrail'e giderek eğitim modellerini araştıran Şükrü Murat Cebeci evli ve 3 tane üstün zekalı çocuk babasıdır.

Süleyman Kahraman

Boğaziçi üniversitesi Psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra bir müddet Amerika’da kalarak Amerikan Ulusal üstün zekalılar birliğinin ve üniversitelerin vermiş olduğu eğitimlere katıldı. Amerika’da bir çok üstün zekalılar okulu gezerek eğitim programlarını ve modellerini inceledi.Kitap ve program çevirileri yaptı. Dünya üstün zekalılar birliğinin vermiş olduğu sertifika eğitim programlarına katılarak sertifikalar aldı. 4 yıldır üstün zekalı çocuklara bireysel danışmanlık yapan ve bu alanda aktif çalışan Süleyman Kahraman'ın yayınlanmış 2 adet kitabı bulunmaktadır.

                                                            Yaratıcılık ve Mucitlik Dersi

          Yaratıcılık ve mucitlik dersi kapsamında aşağıdaki konular üstün zekalıların eğitimi konusunda dünyaca ünlü Creative Learning Press,Critical Thinking Co,E.Paul Torrance,Tin Man Pres gibi yayınevlerinin kaynakları kullanılarak işlenir.

    * Akıcı Düşünme
    * Esnek Düşünme
    * Orijinal Düşünme
    * Zenginleştirme
    * Eleştirel Düşünme
    * Yaratıcı Problem Çözme
    * Gelecek Problemleri Çözme
    * Gelecek Tasarımcılığı
    * Beyin Fırtınası Çalışmaları
    * Yaratıcı Yazın
    * Belgesel Gösterimleri


                                                   Düşünce Becerilerini Geliştirme Dersi

            Düşünce Becerileri dersi kapsamında aşağıdaki konular üstün zekalıların eğitimi konusunda dünyaca ünlü Creative Learning Press,Critical Thinking Co,E.Paul Torrance,Tin Man Pres gibi yayınevleri kaynakları kullanılarak işlenir.

    * Ne
    * Ne Zaman
    * Nasıl
    * Ne Kadar
    * Kelime Oyunları
    * Bulmacalar
    * Alışılmadık Sorular
    * Benzerlikler
    * Zıtlıklar
    * Farklılıklar
    * Eşleştirmeler
    * Dizilimler
    * Gruplama
    * Çizim
    * Tanımlamalar
    * Görsel,İşitsel Zeka Çalışmaları
    * Belgesel Gösterimleri

Zeka Oyunları Dersi

          Bu ders kapsamında Dünya Üstün zekalılar kulübü MENSA ve uluslararası zeka oyunu üreticilerinin ödüllendirdiği zeka oyunları kullanılacaktır.

    * Matematik Oyunları
    * Fen Bilimleri Oyunları
    * Yaratıcılık Oyunları
    * Düşünce Becerileri Oyunları
    * Beyin Fırtınası Oyunları
    * Tasarım Oyunları
    * Magnetik Oyunlar
    * Puzzlelar
    * Kelime Oyunları
    * Strateji Oyunları
    * Dikkat Oyunları
    * Ahşap Oyunlar

           Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi

           Astronomi ve uzay bilimleri dersleri aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde interaktif ortamda görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde verilecektir.

    * Dünyanın Oluşumu
    * Yıldızlar
    * Gezegenler
    * Güneş Sistemi
    * Uzay Teleskopları
    * Plateneriumlar
    * Sanal Geziler
    * Nasa Çalışmaları
    * Belgesel Gösterimleri

                                             RENZULLI LEARNING SYSTEM

            Renzulli öğrenme sistemi Connecticut üniversitesi eğitim araştırma biriminde Prof. Dr. Joseph Renzulli ve eşi Prof. Dr. Sally Reis Renzulli tarafından geliştirilmiş olan yaklaşık 32 yıllık bir araştırmanın ürünü,web tabanlı yeni bir sistemdir.Araştırmanın temel konusu çocukların zeka ve yetenek alanlarını nasıl geliştirebiliriz,var olan potansiyellerini en yüksek seviyeye nasıl çıkartabiliriz.Araştırma sonucuna göre öğrencilerin ilgi alanları,yetenek alanları,öğrenme stilleri,kendini ifade etme stilleri tespit edilip ayrıntılı profil oluşturup, profile uygun aktiviteler sunulduğunda öğrencilerin zeka ve yetenek alanlarının geliştiği,okul başarısının arttığı görülmüştür.Enstitümüzde sistemi kullanarak öğrencilerinin ilgi alanlarını,yetenek alanlarını,öğrenme stillerini,anlama ve kendilerini ifade etme stillerini belirleyerek ayrıntılı profil çıkartılacaktır.Sistem içerisinde yer alan ellibin aktiviteden öğrencilerin profillerine uygun olanları sistem otomatik olarak seçip öğrencilerin kullanımına sunmaktadır.Sistem okul öncesinden başlayıp lise sona kadar devam etmektedir.Sistem enstitümüzde öğrencilerimize uygulanacaktır.

          Farklı seviyedeki akademik başarılar karşısında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını sağlamak için, bir çok öğretmen sınıf içi farklı yapıda çeşitli stratejiler benimsemişlerdir.Renzulli öğrenme sistemi öğretmenlere az masraf ve zaman dahilinde,farklı seviyedeki bütün öğrencilerin ihtiyacı olan aktiviteleri sağlayarak öğretmenlere ,anne babalara, öğrencilere ve yöneticilere yardımcı olur.

Anne Baba Eğitim Programlarımız

          Üstün zekalı bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, normal çocuklardan farklılaşan ihtiyaçları konusunda gerekli desteğin ve ilginin verilmesi, böylelikle de üstün zekalı bireyin uyumsuz, problemli, yararsız biri yerine, kapasitesini kullanan ve geliştiren biri olabilmesi büyük oranda anne-babanın bilinçli ve bilgili olmasına bağlıdır. Bu nedenle enstitümüz öğrencilerin eğitimi kadar anne baba eğitimlerine de çok büyük önem vermektedir ve yıl boyunca anne-babalara yönelik üstün zekalı çocuklarla ilgili farklı konularda eğitim seminerleri düzenlenecektir.Enstitümüzde eğitim alan öğrencilerin aileleri bu eğitimlere ücretsiz katılacaklardır.

ANNE BABA EĞİTİM SEMİNERİ KONULARI

    * Zeka,Yetenek ,Üstün Zekalıların Tanımlanması
    * Üstün Zekalıların Özellikleri
    * Üstün Zekalılarda Duygusal ve Sosyal Gelişim
    * Üstün Zekalılarda Düşünce Becerileri ve Yaratıcılık Eğitimi
    * Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklarda Gelişim ve Davranış Sorunları
    * Üstün Zekalılarda Başarı ve Motivasyon Düşüklüğü
    * Üstün Zekalılarda Aile İçi İletişim
    * Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklara Yönelik Mesleki Planlamalar,Mentorlar,
    * Dünya Ülkelerinde Üstün Zekalılar Yetenekliler Eğitimi
    * Üstün Zekalılarda Beyin ve Öğrenme
    * Üstün Zekalılarda Hafıza Teknikleri

Eğitimci Eğitimi Programlarımız

          Her çocuk gibi üstün zekalı bireylerin eğitime olan bakışlarında ve sevgilerinde öğretmenin etkisi büyüktür. Üstün zekalı bireyleri tanıyan öğretmenler onların kapasitelerini en üst düzeye çıkartarak hayata adapte olmalarını sağlamaktadırlar.Bu gerçeğin farkında olan enstitümüz eğitimcilere özel olarak üstün zekalı çocukları çok farklı yönlerden tanıyabilecekleri ve onlara uygun davranış kalıpları geliştirebilecekleri bir eğitim programı sunmaktadır.

EĞİTİMCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ KONULARI

    * Zeka,Yetenek ,Üstün Zekalıların Tanımlanması
    * Üstün Zekalıların Özellikleri
    * Üstün Zekalılarda Duygusal ve Sosyal gelişim
    * Üstün Zekalılarda Müfredatın Farklılaştırılması,Zenginleştirilmesi
    * Üstün Zekalılarda Düşünce Becerileri ve Yaratıcılık Eğitimi
    * Üstün Zekalılarda Fen ve Matematik Eğitimi
    * Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklarda Gelişim ve Davranış Sorunları
    * Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklara Yönelik Mesleki Planlamalar
    * Dünya Ülkelerinde Üstün Zekalılar Yetenekliler Eğitimi
    * Üstün zekalılarda ADHD ve Öğrenme Güçlüğü
    * Beyin ve Öğrenme
    * Hafıza Teknikleri

Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz

          Üstün zekalı bireyler büyümek isteyen kurumların en önemli ve alternatifsiz kaynaklarından bir tanesidir. Dolayısıyla şirketlerin ve eğitim kurumlarının bünyelerindeki üstün zekalıları tespit edebilme ve en üst düzeyde değerlendirebilmeleri yönünde ihtiyaç duydukları her türlü desteği enstitümüz kurumsal danışmanlık çerçevesinde sunmaktadır.


ÜSTÜN ZEKALILAR PROGRAMININ YAPILANDIRILMASI


    * Üstün Zekalıların Tanımlanması Ölçme Araç ve Gereçlerinin Uygulanması
    * Programa Kabul Kriterlerinin Tespiti
    * Kurumdaki Üstün Zekalı Çocukların Belirlenmesi
    * Uygulanacak Programın Çerçevesinin Çizilmesi
    * Program İçeriğinin Belirlenmesi
    * Eğitimde kullanılacak kaynak materyallerin geliştirilmesi
    * Eğitimci Eğitiminin Yapılması
    * Anne Baba Eğitimlerinin Yapılması
    * Program DeğerlendirmeÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


    * Dünya Üstün Zekalılar Birliği
    * Bahçeşehir Üniversitesi
    * Uluslararası Eğitim ve Yaratıcılık Birliği ( ICIE )
    * Connecticut Üniversitesi
    * Renzulli Learning System ( Dünyada Zeka ve Yeteneği En İyi Geliştiren Sistem )
    * Dünya Üstün Zekalılar Kulübü Mensa
    * Amerika Üstün Zekalılar Birliği ( NAGC )
    * SIG Gifted Summer School
    * Critical Thinking Co
    * Creative learning Press
    * Scholasting Testing Services ( Usa )
    * Mind Games
    * Zome tool
    * Think Fun
    * Set Enterprises
    * Educational Insight
    * Gamewright
    * 24 game
    * Kapla
    * Fun Again
    * Corwin Press
    * Prufrock Press
    * Gifted Child Quality

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.